Novinky

Státní dluh v poměru k HDP v roce 2015 opět poklesl

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Státní dluh
  • Zpráva o řízení státního dluhu České republiky

Ministerstvo financí zveřejnilo zprávu o řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny v roce 2015. Státní dluh v poměru k HDP zaznamenal pokles o 1,8 p.b. na úroveň 37,2 %, což řadí Českou republiku do skupiny nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Jedná se rovněž o druhý signifikantní meziroční pokles podílu státního dluhu na HDP v řadě, když v roce 2014 činil tento pokles 2,2 p.b.

V minulém roce využilo Ministerstvo financí příznivé situace na finančních trzích, kdy dosáhlo historicky nejnižších výnosů státních dluhopisů se zápornými výnosy, což se však promítlo v meziročním nárůstu státního dluhu o 9,3 mld. Kč na 1 673 mld. Kč po jeho snížení o 19,7 mld. Kč v roce 2014. Pozitivní vývoj veřejných financí byl nadále významnou měrou podporován zefektivňováním v oblasti řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny.

„Před vytvářením a kumulováním rezerv peněžních prostředků, jsou-li spojeny s úrokovými náklady, jednoznačně preferuji aktivní zapojování maxima volných prostředků státu do centrálního systému řízení likvidity. Jsem rád, že se to Ministerstvu financí pod mým vedením daří a nově zapojená likvidita mohla plně přebrat funkci dříve používané, nákladné rezervy. Nevyužít však stavu, kdy jsou věřitelé ochotni za to, že státu půjčují, platit, by ale bylo chybou,“ řekl ministr financí Andrej Babiš a připomněl, že dodatečný příjem státního rozpočtu z titulu emise státních dluhopisů se zápornými výnosy představoval 413,7 mil. Kč. Úspora na úrokový výdajích na obsluhu státního dluhu v roce 2015 činila 3,2 mld. Kč a od počátku roku 2014 pak cca 7,8 mld. Kč.

Pozitivní vnímání České republiky na domácím i zahraničních finančních trzích, bylo také v roce 2015 potvrzeno nadprůměrným ratingovým hodnocením se stabilním výhledem v případě všech hlavních ratingových agentur s mezinárodní působností. Vhodná fiskální politika vlády a pokračování v uvolňování měnových politik ČNB a Evropské centrální banky se projevovalo také v roce 2015 poklesem výnosů státních dluhopisů České republiky ve všech splatnostních segmentech na svá historická minima s výjimkou nárůstu výnosů ve druhém a částečně i ve třetím čtvrtletí v souvislosti s nejistotou ohledně refinancování řeckého dluhu.

Doporučované

Nejčtenější