Novinky

Ministr financí rozhodl o využití úspor za státní dluh k výstavbě škol

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Školství
  • Regionální školství
  • Řízení státního dluhu
  • Veřejný sektor

Ministerstvo financí obdrželo v rámci třetí výzvy k podávání projektů pro rozvoj regionálních základních škol rekordní počet žádostí od obcí, které žádají o 70% dotaci na navýšení kapacit základních škol na svém území. Cílům programu a hodnotícím kritériím vyhovělo 38 projektů v celkové hodnotě 1,1 miliardy korun. Ministerstvo financí tyto projekty, realizované v letech 2016-2018, podpoří částkou 770 milionů korun. Proto, aby byla výstavba nových tříd zahájena v co nejkratším čase, rozhodl ministr financí o navýšení prostředků určených k tomuto účelu v letošním roce z původních 200 milionů na 440 milionů korun. Tyto nové prostředky byly získány z úspor na obsluze státního dluhu z rozpočtové kapitoly státní dluh.

„Enormní zájem o program vychází z přetrvávajícího nedostatku míst na základních školách v blízkosti velkých měst, kam se obvykle stěhují mladé rodiny s dětmi. V České republice nebyla bohužel tomuto trendu řadu let věnována patřičná pozornost, což se projevuje v nedostačující občanské vybavenosti velkého počtu příměstských obcí. Ministerstvo financí bylo první, kdo začal tento problém aktivně řešit. Díky mimořádně dobrým výsledkům řízení likvidity a státního dluhu v letošním roce a vzhledem k tomu, že podpora rodin s dětmi patří mezi priority naší vlády, rozhodl jsem o posílení tohoto programu. To starostům umožní rychlejší rozjezd potřebných projektů,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, kterou spravuje Ministerstvo financí, funguje od roku 2014. Hlavním cílem je přispět k odstranění kritického nedostatku kapacit v oblasti základního školství zejména ve spádových oblastech, které se vyrovnávají s prudkým nárůstem počtu obyvatel. Tento jev se týká především tzv. satelitních městeček, která vznikla zejména v okolí větších měst. Nejhorší situace je v okresech Praha–východ a Praha–západ. V první výzvě bylo vybráno 20 projektů s termínem realizace v letech 2014-2016 s účastní státního rozpočtu ve výši 446 milionů korun. Do konce roku 2015 bylo na tyto projekty uvolněno 360 milionů korun (81%). V loňském roce bylo ve druhé výzvě vybráno 24 projektů s termínem realizace do konce roku 2016 s účastí státního rozpočtu ve výši 634 milionů korun.

Podpora je soustředěna na projekty, jejichž cílem je výstavba kmenových tříd a specializovaných učeben, což vede k navýšení stávajících kapacit základních škol. Z programu je však také možné financovat výstavbu stravovacích a sportovních zařízení (vyjma venkovních sportovišť), ale pouze v případě, že jejich výstavba je vyvolána v souvislosti s potřebou řešit nárůst nových kapacit. Realizací projektů v rámci první a druhé výzvy bude navýšena kapacita základních škol o 5 500 míst, navýšení kapacity za třetí výzvu bude představovat dalších přibližně 4 000 míst. „Celkem tak díky dosavadním třem výzvám pojmou příměstské školy až 9500 nových školáků,“ shrnuje ministr financí Andrej Babiš.

Ministerstvo financí umožní realizovat v letech 2014-2018 investiční výdaje do základního školství ve výši 2,6 miliardy korun za podpory státního rozpočtu ve výši 1,8 miliardy korun.

Nejčtenější