Novinky

Ministerstvo financí prosadilo do dozorčí rady ČEZ více odborníků na energetiku

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Majetkové účasti MF
  • Personální změna
  • ČEZ
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Majetek ČR

Valná hromada společnosti ČEZ dnes schválila návrh Ministerstva financí na výměnu čtyř z dvanácti členů dozorčí rady. Novými členy dozorčí rady se stali odborníci na energetiku Šárka Vinklerová, Vladimír Kohout, František Vágner a náměstek ministra financí Ondřeje Landu. Smyslem této změny je posílit zastoupení odborníků s dlouholetou praxí v energetice. Noví členové dozorčí rady byli proto pečlivě vybíráni na základě svých odborných znalostí.

„ČEZ je energetický gigant, který je pro fungování naší ekonomiky naprosto nepostradatelný. Proto je vždycky lepší tam mít co nejvíc odborníků, kteří se v energetice opravdu vyznají,“ prohlásil ministr financí Andrej Babiš.

Ing. Šárka Vinklerová má hluboké znalosti předpisů pro obchodování s energií. Během své více než 20 let trvající praxe v energetice se věnovala obchodu s elektrickou energií na domácích i mezinárodních trzích, realizovala také řadu úspěšných projektů souvisejících se vstupem na tento trh. Působila např. ve firmě Slovenské elektrarne a.s. (člen skupiny ENEL).

Ing. Vladimír Kohout se energetice věnuje prakticky celý život. Má vědomosti nejen o technologiích a provozu všech typů tepláren a elektráren, ale také o vlivu energetiky na životní prostředí. Během své kariéry se zabýval řízením pracovních týmů energetických společností i vrcholovým managementem. Má cenné zkušenosti i s ekonomickým hodnocením investic. Působil ve společnostech Energetické strojírny Brno či Moravská energetická.

Ing. František Vágner je jaderný fyzik s rozsáhlými zkušenosti z oblasti jaderného inženýrství, chemie, či měření radioaktivních odpadů. Většinu své kariéry zasvětil jadernému inženýrství, chemii či měření radioaktivních odpadů. Za svou profesní činnost získal i řadu ocenění. V rámci své podnikatelské činnosti koordinoval a realizoval několik významných mezinárodních projektů.

Mgr. Ondřej Landa je náměstkem ministra financí pro řízení právní sekce, do jejíž gesce spadá i správa strategických majetkových účastí. Ve své dosavadní kariéře se věnoval různým oblastem práva, především pak vnitrostátní i mezinárodní sporné agendě. Převážnou většinu svých zkušeností nasbíral jako in-house právník v bankovním sektoru.

Noví členové v dozorčí radě ČEZu nahradili Lukáše Wagenknechta, Petra Blažka, Jana Sixtu a Jiřího Tyce. „Dosavadním členům dozorčí rady bych chtěl v každém případě moc poděkovat za profesionálně odvedenou práci,“ uvedl Andrej Babiš.

Nejčtenější