Novinky

MF se ohrazuje proti manipulativnímu průzkumu sdružení místních samospráv

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Elektronická evidence tržeb
  • Daň
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Obce

Ministerstvo financí se ostře ohrazuje proti účelově zkreslené a politicky motivované anketě iniciované Sdružením místních samospráv a souvisejícím výrokům jeho předsedy Stanislava Polčáka (STAN), které mají za cíl vyvolat u občanů dojem masové likvidace restauračních zařízení v důsledku zavedení elektronické evidence tržeb. Cíl ankety byl jediný - překroutit realitu. Vzniklo tak několik článků založených na této lživé kampani.

Jak potvrzují renomovaní sociologové a odborníci na statistický průzkum, manipulace veřejnosti spočívá například v účelové dezinterpretaci šetření, zcela návodným otázkám a sugestivnímu doprovodném emailu.

Sdružení místních samospráv se obrátilo na své členy s obecným dotazem, zda v dané obci hrozí uzavření jakékoliv provozovny v důsledku zavedení EET . Přestože průzkum začal již před spuštěním EET, a to nikoliv přímo mezi podnikateli, ale mezi účelově vybranými starosty obcí, byl cílen obecně na všechny obory podnikání, přestože do 1. vlny EET startující 1. prosince 2016 spadají pouze restaurace a ubytovací zařízení. Připomínáme, že EET bude nabíhat ve 4 vlnách s tím, že poslední dvě proběhnou až v roce 2018. Implikovat údajný zánik podnikání v prosinci 2016 opatřením účinným od roku 2018, považujeme za krajně manipulativní.

Průzkumný dotazník byl doprovázen sugestivním průvodní emailem, který hovořil o údajných negativních dopadech EET. V takovém případě nelze ani náhodou označit takový průzkum za objektivní, naopak o další z řady pokusů ohýbat skutečnost proti EET z politických důvodů.

Toto hrubé zkreslení skutečnosti vyvolalo zájem médií, která uvěřila zmanipulovanému průzkumu a jeho interpretaci ve smyslu mnoha set uzavřených restaurací. Podle informací Ministerstva financí se několik novinářů do dotčených obcí vypravilo s cílem zjistit důvody uzavření těchto provozoven. Na místě se však ukázalo, že provozovna standardně funguje a její provozovatel ohrožení odmítá o žádném uzavření neuvažuje.

Zároveň je nutné si uvědomit, že přirozeným jevem podnikatelského prostředí je zavírání a otvírání nových provozoven. Například v roce 2013 ukončilo činnost více než 5000 podnikatelů v oblasti stravování, v letech 2014 a 2015 pak více než 4000 podnikatelů.

Nejčtenější