Novinky

Deficit veřejných financí činil vloni 0,4 % HDP, méně než v rekordním roce 2007

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Makroekonomika
  • Makroekonomické indikátory
  • Deficit vládního sektoru
  • Vládní sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Státní dluh

Přes rekordní investice a kompenzaci úsporných škrtů bylo dosaženo nejnižšího deficitu veřejných financí v novodobé historii České republiky a nejvýraznějšího poklesu úrokových výdajů.

Na základě dnes publikovaných údajů Českým statistickým úřadem činil v roce 2015 deficit vládního sektoru 18,7 mld. Kč, tedy 0,4 % HDP. Tím překonal v dostupném způsobu vykazování i doposud nejnižší deficit z roku 2007.

Rok 2015 byl charakteristický vysokým nárůstem daňových příjmů včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění. V akruálním vyjádření vzrostly o více než 95 mld. Kč, čímž značně předčily očekávání. Tento výsledek byl dosažen i přes snížení sazby DPH na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu, znovuzavedení daňové slevy pro pracující důchodce, obnovení plné valorizace důchodů včetně kompenzace za období úsporných opatření, navýšení daňového zvýhodnění pro rodiny s více dětmi či vrácení daně z emisních povolenek.

Na výdajové straně se podařilo domácími a evropskými projekty dosáhnout rekordních investic, což byl výrazný růstový impuls pro české hospodářství. Zároveň dosud vůbec nejvýrazněji poklesly úrokové výdaje (o téměř 8 mld. Kč), a to především vlivem příznivého vývoje státního dluhu, který byl podpořen pozitivním vývojem na finančních trzích a dobrým hodnocením makroekonomického prostředí České republiky.

Dluh sektoru vládních institucí dosáhl v roce 2015 hodnoty 1 836 mld. Kč (41,1 % HDP). Do vládního dluhu se promítl nákup nadzvukových letounů JAS-39 Gripen.

Pro rok 2016 odhaduje Ministerstvo financí deficit vládního sektoru ve výši 27,5 mld. Kč (0,6 % HDP), tedy nad střednědobým rozpočtovým cílem vyžadovaným ze strany EU. Změna salda je dána zejména ukončeným financováním projektů ze staré finanční perspektivy EU a částečným nahrazením českými prostředky, které již mají na rozdíl od evropských plný dopad do deficitu. Vlivem hospodářského cyklu bude pokračovat i příznivý vývoj v daňové oblasti, podpořený přijatými opatřeními v boji proti daňovým únikům.

V roce 2016 očekáváme, že vládní dluh v poměru na HDP bude činit nejvýše 41,1 %. Zadlužení se tak podařilo stabilizovat na jedné z nejnižších hodnot mezi zeměmi EU.

Graf - Saldo sektoru vládních institucí
Saldo sektoru vládních institucí ()
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Zdroj: 2010–2015 ČSÚ, 2016 MF
% HDP -4,4 -2,7 -3,9 -1,3 -1,9 -0,4 -0,6

Graf - Dluh sektoru vládních institucí
Dluh sektoru vládních institucí ()
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Zdroj: 2010–2015 ČSÚ, 2016 MF
% HDP 38,2 39,9 44,7 45,1 42,7 41,1 41,1

Nejčtenější