Novinky

Další otevřená data z CRAB zvyšují transparentnost resortu Ministerstva financí

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Kontrola
  • Otevřená data MF
  • Tisková zpráva
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Veřejný sektor
  • Transparentnost

Zájemci z řad veřejnosti mají nově možnost zkoumat další podrobná data z Centrálního registru administrativních budov (CRAB), který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Data jsou zpřístupněna v otevřeném formátu na stránkách Otevřená data Ministerstva financí.

„Zveřejnění dat z CRAB je dalším krokem v naší strategii maximální transparentnosti ÚZSVM a posílení veřejné kontroly. Veřejnost má možnost si například zjistit, kolik jaká státní instituce platí za nájem, zda nájem odpovídá celorepublikovému průměru, nebo zda dochází k excesům. Meziročně se nám jen díky práci s daty z CRABu podařilo ušetřit státnímu rozpočtu zhruba více než 100 milionů korun,“ prohlásila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu s tím, že zveřejnění dat přispívá k veřejné kontrole výdajů všech státních institucí.

„Systém CRAB byl od začátku problémový z hlediska naplněnosti a relevance dat. Tedy často tam data za některé státní instituce scházela nebo byla chybná. Po mé osobní intervenci máme CRAB konečně naplněný z 99 procent, nicméně chybovost ze strany institucí vkládajících data je pořád velká. Zveřejnění údajů a následná kontrola veřejností výrazně napomáhají zvyšování jejich kvality. I proto je zveřejňujeme,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš.

Již před rokem byla zveřejněna data, kde byly informace ohledně celkového přehledu objektů, jejich užitné plochy, volné plochy a některé další charakteristiky. Součástí nově zveřejněných dat je aktualizace těchto dat s tím, že oproti minulému roku se data podstatně rozšířila. Mezi nově zveřejněná data patří přehled provozních výdajů a příjmů za jednotlivé objekty; provozní výdaje na státní instituci; porovnání výdajů za nájem a přehled užívacích vztahů státních institucí v budovách v nestátním vlastnictví a budovách v podílovém spoluvlastnictví.

Data jsou zveřejněna jako otevřená a pod volnou licencí. Kdokoliv může data jakkoliv zpracovávat, například je párovat s jinými daty nebo vytvářet statistiky a porovnání napříč celou republikou a veřejnou správou.

Aktualizovaný report:

Přehled dislokací
Report zobrazuje přehled objektů, jejich užitné plochy (celkem, kancelářská, ostatní), volné plochy a některé další charakteristiky. Dále jsou uvedeny všechny užívací právní vztahy na objekt navázané, a to jak z pohledu všech státních, tak i nestátních uživatelů včetně jimi užívané plochy (celkem, kancelářská, ostatní) i částky za užívání (v případě úplatného vztahu) i provoz.

Nově zveřejněné reporty:

Provozní výdaje a příjmy na objekt
Report zobrazuje vybrané ekonomické údaje (provozní výdaje, opravy, investice, příjmy z pronájmu) a plochy pro jednotlivé objekty. Dále jsou vypočítány ukazatele provozní výdaje v Kč/m2 celkové plochy, provozní výdaje v Kč/m2 kancelářské plochy a příjmy z pronájmu na 1 Kč sledovaných výdajů na objekt. Report zobrazuje údaje za vybrané období a umožňuje porovnávat hodnoty ve více letech.

Provozní výdaje na státní instituci
Report zobrazuje vybrané ekonomické údaje (provozní výdaje, opravy, investice) a užívané plochy ze smluv. Dále je vypočítán ukazatel provozní výdaje v Kč/m2 užívané plochy. Report zobrazuje údaje za vybrané období a umožňuje porovnávat hodnoty ve více letech.

Porovnání výdajů za nájem
Účelem reportu je zjistit, jaké finanční prostředky vynakládají státní instituce souhrnně za nájem v letech. Report zároveň poskytuje informaci o průměrných výdajích za nájem na jednoho zaměstnance v nájmu a 1 m2 užívané plochy.

Přehled užívacích vztahů státních institucí v budovách v nestátním vlastnictví a budovách v podílovém spoluvlastnictví
V reportu je možné nalézt objekty nestátních vlastníků, případně objekty v podílovém vlastnictví, kde si státní instituce pronajímá plochu a má zde dislokovány zaměstnance. Report poskytuje data o průměrném nájemném v dané obci dle CRAB, rozdíl mezi nájmem stávajícím a průměrným a možnost úspor v případě respektování průměrných nájmů a snížení ploch na zaměstnance.

Nejčtenější