Novinky

Česká ekonomika nadále dynamicky roste

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Makroekonomická predikce
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Hrubý domácí produkt

Česká ekonomika nadále dynamicky roste, ve 2. čtvrtletí 2016 dosáhl růst reálného HDP 3,6 % meziročně a 0,9 % mezičtvrtletně (sezónně očištěno). Struktura ekonomického růstu se však zásadně změnila. Hlavním tahounem hospodářského růstu byl tentokrát zahraniční obchod, na nějž příznivě působilo zvýšení exportní výkonnosti. Naopak ke zpomalení růstu domácí poptávky přispěl především pokles tvorby hrubého fixního kapitálu o 4,1 %. Investice sektoru vládních institucí se proti mimořádné úrovni roku 2015 (enormní nárůst investic v roce 2015 v důsledku konce finanční perspektivy 2007–2013) snížily téměř o čtvrtinu a soukromé investice do fixního kapitálu vykázaly stagnaci (rovněž v důsledku přelomu období finančních perspektiv). Nejrychleji rostoucí složkou domácí poptávky tak zůstala soukromá spotřeba. Ta odráží dobrou příjmovou situaci domácností v podmínkách téměř zanedbatelné inflace, (průměrně v roce 2016 vzrostly za leden až září ceny meziročně o 0,4 %). Na trhu práce se ekonomická konjunktura projevila v dynamickém vývoji všech důležitých ukazatelů, zaměstnanost v 1. pololetí meziročně vzrostla o 1,8 %, míra nezaměstnanosti dosáhla 4,1 %. Běžný účet platební bilance zůstal i ve 2. čtvrtletí v mírném přebytku.

Po odeznění jednorázových faktorů by růst reálného HDP měl v roce 2016 zpomalit na 2,4 % a v roce následujícím dosáhnout 2,5 %. Hospodářský růst by tak měl odrážet normální podmínky a možnosti české ekonomiky. Zatímco v roce 2016 by příspěvky domácí i zahraniční poptávky k ekonomickému růstu měly být zhruba stejné, v roce 2017 již bude hlavním tahounem hospodářského růstu opět domácí poptávka. S ohledem na vývoj investic ve vládním sektoru by celková tvorba hrubého fixního kapitálu měla v roce 2016 klesnout, v následujícím roce však by však již měla k ekonomickému růstu přispívat kladně. Očekáváme, že korunové ceny ropy v meziročním srovnání vzrostou až v závěru roku 2016. Průměrná míra inflace by tak mohla dosáhnout 0,5 % v roce 2016 a až v roce následujícím zrychlit na 1,2 %. Míra nezaměstnanosti by se v roce 2017 měla nepatrně snížit na 3,9 %, další pokles nezaměstnanosti však již naráží na strukturální omezení. Běžný účet platební bilance by měl i nadále zůstat v mírném přebytku.

Nastíněný makroekonomický vývoj by mohl být ohrožen zejména riziky ve vnějším prostředí. Jedná se především o důsledky referenda o setrvání Spojeného království v Evropské unii, dalším zpomalením růstu čínské ekonomiky či vysoký podíl nesplácených úvěrů v některých významných evropských bankách. Nepříznivý faktor představují i geopolitická rizika.

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 034 4 060 4 098 4 314 4 555 4 703 4 864 4 629 4 812
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,0 -0,8 -0,5 2,7 4,5 2,4 2,5 2,2 2,4
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,3 -1,2 0,5 1,8 3,0 2,5 2,8 3,1 2,7
Spotřeba vlády růst v %, s.c. -2,2 -2,0 2,5 1,1 2,0 2,3 1,6 2,2 1,6
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 0,9 -3,1 -2,5 3,9 9,0 -3,6 2,8 -0,6 2,8
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 1,8 1,3 0,1 -0,5 0,1 1,3 0,2 0,7 0,2
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 0,3 -0,2 -0,7 1,1 0,3 0,4 0,0 -0,2 0,0
Deflátor HDP růst v % 0,0 1,5 1,4 2,5 1,0 0,8 0,9 0,6 1,1
Průměrná míra inflace % 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,5 1,2 0,5 1,2
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 0,4 0,4 1,0 0,8 1,4 1,6 0,3 1,6 0,1
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,7 7,0 7,0 6,1 5,1 4,0 3,9 4,1 4,0
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 2,3 2,6 0,5 3,6 4,4 5,4 5,0 5,3 4,9
Saldo běžného účtu % HDP -2,1 -1,6 -0,5 0,2 0,9 2,3 1,8 1,5 1,2
Saldo vládního sektoru % HDP -2,7 -3,9 -1,2 -1,9 -0,6 -0,2 -0,2 -0,3 .
Předpoklady:
Směnný kurz CZK/EUR 24,6 25,1 26,0 27,5 27,3 27,0 26,9 27,0 26,9
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 2,8 2,1 1,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,8
Ropa Brent USD/barel 111 112 109 99 52 44 51 44 50
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 1,5 -0,9 -0,3 1,0 2,0 1,4 1,1 1,5 1,2

Zdroj dat: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2016)

Související informace:

 

 

Doporučované

Nejčtenější