Novinky

Česká republika podepsala smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Íránskou islámskou republikou

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Daň
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění
  • Zahraniční sektor
  • Írán
  • Zahraničí mimo EU
  • Tisková zpráva

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a ministr ekonomiky a financí Íránu Ali Tayebnia dnes podepsali „Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu“ a Protokol k ní.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Íránem se doposud neuplatňovala žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění. Sjednání této smlouvy, která současně i upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány České republiky a Íránu, zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Jde o smlouvu komplexní, upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů.

Smlouva rovněž umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy či výměnu informací v oblasti daní všeho druhu a pojmenování. Nedílnou součástí Smlouvy je i Protokol, který, kromě jiného, zaručuje právo oběma státům uplatňovat jejich vnitrostátní právní předpisy za účelem zabránění daňovým únikům a podvodům. V obou státech bude nyní následovat tradiční legislativní proces vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost.

Doporučované

Nejčtenější