Novinky

Úspora více než 20 mld. Kč na úrocích ze státního dluhu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Řízení státního dluhu
  • Státní dluh
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Tisková konference
  • Emise dluhopisů
  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR

Na dnešní tiskové konferenci představil ministr financí Miroslav Kalousek Strategii financování a řízení státního dluhu pro rok 2012. Současně zhodnotil vývoj v roce 2011: „Oproti rozpočtované částce se nám podaří ušetřit více než 20 mld. Kč na čistých úrokových výdajích ze státního dluhu. To vypovídá o solidním postavení, které má Česká republika na finančních trzích. Investoři pozitivně vnímají snahu vlády snižovat deficity veřejných rozpočtů a účtují si relativně nízkou rizikovou přirážku, což kontrastuje s jinými vyspělými evropskými státy.“

Strategie počítá se dvěma emisemi spořicích státních dluhopisů v celkovém objemu 20 až 40 mld. Kč. První proběhne v červnu a druhá v prosinci. „Věřím, že obě budou stejně úspěšné, jako pilotní emise z listopadu tohoto roku, kdy zájem více než dvakrát překročil plánovaný objem,“ uvedl Miroslav Kalousek. „Naším cílem je, aby se domácnosti a neziskové organizace staly standardním zdrojem financování státního dluhu i standardními příjemci úrokových výnosů stejně jako velké finanční skupiny,“ dodal ministr financí. Zdůraznil, že hodlá zvyšovat počet distributorů spořicích dluhopisů, uvítá tedy každý subjekt, který splní všechny technické a právní podmínky. Konkrétní parametry plánovaných emisí se nebudou příliš lišit od té pilotní.

„V příštích letech počítáme s postupným snižováním hrubé výpůjční potřeby,“ řekl náměstek pro veřejné rozpočty Jan Gregor. Tento rok dosáhne 255,7 mld. Kč, v roce 2012 je plánována na úrovni 243,4 mld. Kč, a v roce 2013 230,9 mld. Kč. Hrubá výpůjční potřeba zahrnuje i splátky dříve vydaných dluhopisů. „Naším záměrem je v roce 2012 vydat alespoň  jednu veřejnou emisi na zahraničním trhu, a to v závislosti na vývoji tržních podmínek. Platí, že podíl financování na zahraničním trhu nepřekročí 30 % výpůjční potřeby,“ dodal náměstek Gregor.

Podle ředitele odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Petra Paveleka bude více využíváno krátkodobých instrumentů. Limit krátkodobého dluhu se zvýší z 20 % na 25 %, současně se snižuje cílový ukazatel průměrné splatnosti dluhu o čtvrt roku na 5 – 6 let. „Umožní nám to lépe reagovat na poptávku investorů, pružněji řídit dluhové portfolio dle aktuálního vývoje na trhu a současně snížit úrokové náklady,“ uvedl ředitel Pavelek. Nově se také zavádí limit pro podíl střednědobého dluhu splatného do 5 let na 70 %.

 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Přehrajte si, prosím:

Doporučované

Nejčtenější