Novinky

Reakce Ministerstva financí na tiskovou zprávu zveřejněnou dne 13.4.2011 na stránkách Operačního programu Životní prostředí pod názvem : Informace SFŽP k certifikaci výdajů OPŽP

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Reakce
  • Operační program Životní prostředí
  • SFŽP
  • Platební a certifikační orgán
  • Proplácení souhrnných žádostí o platbu

Ministerstvo financí („MF“) reaguje na tiskovou zprávu zveřejněnou dne 13.4.2011 na stránkách http://www.opzp.cz  pod názvem „Informace SFŽP k certifikaci výdajů OPŽP“, kterou považuje za neúplnou, nepřesnou a zavádějící.

MF jako Platební a certifikační orgán („PCO“) pozastavilo proplácení souhrnných žádostí řídícího orgánu a certifikaci výdajů v rámci Operačního programu Životní prostředí („OPŽP“) v prosinci 2010. Stalo se tak v souvislosti s tehdejší situací na Ministerstvu  životního prostředí („MŽP“) a Státním fondu životního prostředí ČR („SFŽP“) týkající se podezření na podvodná jednání při hodnocení veřejných zakázek u projektů OPŽP.

MF nesouhlasí s informací, že MŽP zaslalo MF výsledky auditu, které neprokázaly žádná pochybení ani nesrovnalosti, a že tedy nic nebrání obnovení certifikace. Podmínka pro možné obnovení procesu proplácení a certifikace výdajů OPŽP, tj. pozitivní závěry výsledků auditů a kontrol provedených v rámci implementační struktury OPŽP, není dosud naplněna.

Pozastavení proplácení ze strany PCO v případě OPŽP znamená, že z účtu MF nejsou dočasně z evropských prostředků propláceny souhrnné žádosti o platbu do kapitoly MŽP. Pozastavení certifikace výdajů znamená, že ze strany PCO nejsou dočasně do EK zasílány žádosti o proplacení evropských prostředků pro OPŽP. Jedná se o standardní nástroj PCO v případě, že od řídícího orgánu potřebuje dodatečné ujištění o řádném nastavení řídícího a kontrolního systému. Po získání tohoto ujištění PCO neprodleně proces proplácení i certifikace obnoví.

MF se ohrazuje proti tvrzení, že má nyní v rukou osud výplat finančních prostředků všem schváleným žadatelům. Zastavení proplácení a certifikace ze strany PCO neznamená automatické zastavení proplácení dotací příjemcům ani zastavení procesu vydávání právních aktů o poskytnutí dotace žadatelům ze strany řídícího orgánu/MŽP a zprostředkujícího subjektu/SFŽP. MF taková opatření nepožaduje. Proplácení dotací příjemcům i vydávání právních aktů žadatelům je v gesci řídícího orgánu (resp. zprostředkujícího subjektu) s ohledem na prostředky státního rozpočtu v kapitole MŽP (resp. SFŽP), které jsou určeny na předfinancování.

Oddělení Komunikace
Praha - 27.04.2011

Doporučované

Nejčtenější