Novinky

ČR se v Evropské bance pro obnovu a rozvoj stala dárcovskou zemí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Londýn / Praha  -  Česká republika  graduovala  z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD). Rozhodlo o tom dnes v Londýně představenstvo EBRD. Stalo se tak na základě usnesení vlády ČR ze 17. května 2006. Ministerstvo financí České republiky poté v následných krocích proces graduace dokončilo. Prezident EBRD Jean Lemierre označil graduaci ČR za důkaz úspěšného završení procesu transformace v České republice. Graduace nabude účinnosti ke konci roku 2007.

ČR se tak jako první ze skupiny transformujících se zemí střední a východní Evropy zařadila mezi státy s rozvinutou ekonomikou, které již nepotřebují služby této významné finanční instituce. Naopak se přesouvá do skupiny států, které pomoc poskytují. Význam graduace pro ČR spočívá v obrovské prestiži, kterou tímto krokem získává a do budoucnosti ještě posílí. Uznání členské země za vyspělou zemi zaznamenají také zahraniční investoři. Graduace ČR může podstatnou měrou přispět k posílení přílivu přímých zahraničních investic.

Důvodem ke graduaci je dosažený pokrok a úspěšnost transformace ekonomiky ČR, kde v posledních letech došlo k přirozenému výraznému zúžení aktivit EBRD a ukázalo se, že možnosti nových projektů pro ni jsou omezené. Proto již v ČR nebudou schvalovány nové projekty. EBRD nicméně i po graduaci bude nadále plnit své závazky ve všech projektech podepsaných ještě před tímto krokem a některé z nich budou dobíhat ještě řadu let od graduace. Celý proces proběhl tak, aby nebyly poškozeny zájmy klientů, investorů, ČR jako akcionáře EBRD a ani EBRD a jejích zájmů v ČR.

EBRD spolufinancuje řadu projektů v České republice – celková hodnota projektů, které  v ČR od počátku svého působení (tj. za období 1992 – 2006) podpořila, dosáhla více než 4,7 miliardy eur, přičemž v těchto projektech se banka angažovala ve výši přesahující jednu miliardu eur. Převážná většina projektů je v soukromém sektoru, který má podíl 97 %. Vysoký (81 %) je podíl investic banky do kapitálu společností. ČR nadále zůstane akcionářem banky, ale změní se její pozice. Zájem o kvalitu a objem projektů v ČR nahradí zájem o podporu expanze českých společností a o efektivnost pomoci banky v zemích, v nichž operuje.
 
EBRD je mezinárodní finanční organizací určenou na pomoc transformujícím se zemím střední a východní Evropy a zemím bývalého SSSR při jejich přechodu na tržní ekonomiku. Své finanční operace uskutečňuje ve 29 zemích (tzv. Countries of Operations). Byla založena v roce 1990 a jejím sídlem je Londýn. V současné době je členem EBRD 61 zemí a dvě mezivládní organizace (Evropské společenství a Evropská investiční banka). ČSFR je jejím členem od roku 1990 a samostatná ČR od 1. 1. 1993.

 

Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí

Doporučované

Nejčtenější