Novinky

Reakce Ministerstva financí na informace týkající se komise pro vodárenství

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Komise pro vodárenství byla zřízena k 15. květnu 2003 a měla za úkol zajistit potřebnou informační podporu v oblasti vodárenství a připravit pro ministra financí informační materiál. K tomu, aby Ministerstvo financí získalo co možná nejkomplexnější pohled, bylo třeba zajistit reprezentativní složení. Byli zde zástupci ministerstev, municipální i soukromé sféry.

Komise však neměla žádné rozhodovací pravomoci. Materiál, který zpracovala, byl ministrem financí odmítnut.

Poté, kdy ministr financí obdržel informace o tom, že u některých členů komise dochází ke střetu zájmů, k 5. září 2003 tyto členy z komise odvolal a činnost komise zrušil 18. února 2004.

Zástupci soukromé sféry, kteří byli členy komise pro vodárenství neměli žádnou pravomoc, která by odůvodňovala závěr o tom, že byli v postavení veřejných činitelů.

Nejčtenější