Novinky

Ministerstvo financí informuje o postupu při uplatňování společného zdanění manželů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vzhledem k množícím se dotazům poplatníků k oblasti společného zdanění manželů vypracovalo Ministerstvo financí informace k postupu při uplatnění společného zdanění manželů: Společné zdanění manželů - sdělení Ministerstva financí k postupu při jeho uplatnění .

Postup lze využít počínaje zdaňovacím obdobím roku 2005 zejména v případě, kdy jeden z manželů nemá zdanitelné příjmy, nebo příjmy obou manželů jsou rozdílné. Manželé na základě tohoto postupu mohou snížit celkovou daňovou povinnost.

Ministerstvo financí chce informovat daňovou veřejnost přehlednou formou o podmínkách pro uplatnění společného zdanění manželů a o postupu při výpočtu společného základu daně manželů.

Na webových stránkách Ministerstva financí  jsou také uvedeny informace jak postupovat při uplatnění některých forem daňového zvýhodnění (zejména v případě daňového zvýhodnění na vyživované dítě při společném zdanění manželů a odpočtu darů), jakož i informace ke způsobu podání daňového přiznání oběma manžely. Zvláštní pozornost je věnována postupu při stanovení záloh na daňovou povinnost obou manželů a  způsobu započtení nebo převedení těchto záloh na daňovou povinnost manželů za zdaňovací období. V závěru informuje Ministerstvo financí o připravovaném zpřesnění zákona o daních z příjmů tak, aby došlo ke zvýšení právní jistoty poplatníků i správců daně při uplatnění tohoto způsobu zdanění.

Nejčtenější