Novinky

První krok na cestě k přijetí eura byl učiněn

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vláda včera schválila tři klíčové dokumenty pro zavedení eura v České republice: Konvergenční program, který se zabývá střednědobou udržitelností veřejných financí; analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“; a materiál „Institucionální zajištění přijetí eura v ČR“, tedy určitou cestovní mapu pro přijetí společné evropské měny u nás.

Hlavním cílem materiálu Institucionální zajištění přijetí eura v ČR je vymezení základního rámce organizačně procesních aspektů zavedení eura.
Vláda včera také jmenovala náměstka ministra financí Tomáše Prouzu Národním koordinátorem, který povede Národní koordinační skupinu pro zavedení eura (NKS). Ta bude ustavena na počátku roku 2006 a jejími členy budou zástupci relevantních resortů, profesních sdružení či spotřebitelských organizací.

Více informací k materiálům naleznete v tiskové zprávě Podmínky pro zavedení jednotné evropské měny v České republice ze dne 15. listopadu 2005.

Nejčtenější