Novinky

Dálničních kuponů na rok 2006 bude dostatek

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí minulý týden uzavřelo s Českou poštou dodatek ke Komisionářské smlouvě na distribuci dálničních kuponů na příští rok. Smlouva zabezpečuje prodej na poštách, kterých je po celé ČR cca 3500. Dále Česká pošta již má uzavřeny komisionářské smlouvy s dalšími prodejci podobně, jak tomu bylo i v letošním roce.

Do konce listopadu bude také podepsán dodatek s dalším komisionářem, kterým je společnost ABA. Ta zajišťuje prodej na zhruba 1400 prodejních místech po celé ČR, vč. hraničních přechodů.

V současné době jsou již předány roční dálniční kupony, které budou distribuovány do prodejní sítě koncem listopadu tak, aby byly v prodeji již od 1.12.2005, kdy začíná jejich platnost. Spolu s tím budou do prodejní sítě distribuovány i informační materiály.
 
Časové dálniční kupony, jejichž platnost začíná 1.1.2006, se budou distribuovat v průběhu prosince.

Distribuce dálničních kuponů bude bezproblémově zabezpečena obdobným způsobem jako v letošním roce, kdy jsme nezaznamenali žádné závažné problémy. Ceny a druhy dálničních kuponů jsou stejné jako u emise 2005.

Rok Roční Měsíční Desetidenní J
do 3,5 t nad 3,5 t do 12 t nad 12 t do 3,5 t nad 3,5 t do 12 t nad 12 t do 3,5 t nad 3,5 t do 12 t nad 12 t nad 12 t
Přehled poplatků podle jednotlivých druhů DK (v Kč)

1995 - 1997

400 1 000 2 000 - - - - - - -

1998

800 2 000 4 000 - - - - - - -

1999

800 4 000 8 000 - - - - - - -

2000

800 6 000 12 000 200 800 1 600 100 300 600 -

2001 - 2003

800 6 000 12 000 200 1 000 2 000 100 400 800 300

2004

900 7 000 14 000 250 1 200 2 300 150 450 900 250

2005

900 7 000 14 000 300 1 750 3 500 200 650 1 300 250

 

J =  jednodenní, DK = dálniční kupón

Poznámka: Ke zvýšení cen v roce 2005 došlo vzhledem ke změně časových kupónů z měsíčních na dvouměsíční a desetidenních na patnáctidenní.
Pro emisi roku 2006 zůstávají druhy kupónů i jejich ceny stejné jako v roce 2005.

Emise/ rok

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Přehled příjmů do SR za prodej DK podle emisí jednotlivých roků
901,7 919,5 992,3 1644,9 1946,9 1701,4 1700,5 1776,1 1915,5 2475,4

 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že oproti emisi 2003 došlo za prodej DK k výraznému navýšení příjmů do SR, tj. o 29,2 %. Uvedený nárůst byl ovlivněn jak vyššími prodeji, tak i zvýšením cen u některých kategorií.

Poznámka: Každá emise začíná vždy začátkem platnosti ročních kupónů, tj. od 1. prosince a končí jejím závěrečným vyúčtováním, tj. 15. března. V případě emise 2005 tzn. od 1. prosince 2004 do 15. března 2006. 

Nejčtenější