Novinky

Ministerstvo financí dokončuje posuzování návrhů projektů pro Finanční mechanismy EHP/Norska

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí - Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy EHP / Norska v těchto dnech dokončuje posuzování návrhů individuálních projektů a programů, které prostřednictvím dalších centrálních orgánů státní správy a krajských úřadů obdrželo v rámci Výzvy č. 1 k předkládání návrhů projektů pro Finanční mechanismy EHP / Norska. Ministerstvo financí již odevzdalo k posouzení dárci pomoci několik návrhů Fondů (grantových schémat) pro tyto finanční mechanismy: Fond technické pomoci a Fond pro podporu projektů. Další fondy se připravují.

Koncem října 2005 se uskutečnilo Výroční zasedání k Finančním mechanismům EHP/Norska mezi Národním kontaktním místem - Ministerstvem financí ČR, Kanceláří Finančních mechanismů a donorskými státy zastoupenými Ministerstvem zahraničních věcí Norska a Výborem EHP.

Česká republika je první zemí ze 13 příjemců pomoci finančních mechanismů, která letos v květnu vyhlásila Výzvu k předkládání návrhů individuálních projektů a programů č.1, a která tak úspěšně nastartovala samotný proces implementace. V rámci Výzvy bylo celkem předloženo 165 žádostí o grant na individuální projekty a na programy, včetně projektových záměrů, v celkové výši cca 119,3 mil. EUR. Dochází tak k výraznému převisu a to i kvalitních projektů nad alokovanou částku pro první výzvu.

Na Výročním zasedání byla se zástupci donorů a Kanceláří FM v Bruselu diskutována možnost  zpětného navýšení alokace pro Výzvu č. 1 nebo sloučení několika ročních alokací do Výzvy č. 2, jejíž vyhlášení se předpokládá nejpozději v květnu 2006.

Tyto kroky by měly zajistit urychlení celého procesu získání grantů co největšímu počtu kvalitních projektů.

Ze strany donorů a KFM byla v průběhu Výročního zasedání vyjádřena spokojenost se zajištěním transparentnosti a otevřenosti celého procesu dosavadní implementace finančních mechanismů.

Doporučované

Nejčtenější