Novinky

Česká daňová správa se účastní mezinárodní daňové kontroly

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Zástupci Ministerstva financí zahájili ve dnech 13.-14. října 2005 v Bruselu mezinárodní daňovou kontrolu, jež spočívá v prověřování vzájemných podnikatelských aktivit daňových subjektů působících na území různých členských států EU. Daňová kontrola je u těchto subjektů prováděna daňovými správami jednotlivých zemí současně za použití jednotného postupu. Této daňové kontroly se kromě daňové správy České republiky zúčastní ještě daňová správa Belgie, Nizozemí, Německa, Rakouska, Francie a Španělska.
 
Ze zemí, které se staly novými členy EU v roce 2004, se Česká republika účastní mezinárodní daňové kontroly jako vůbec první.

Mezinárodní daňové kontroly jsou považovány za významný nástroj v boji proti daňovým únikům přesahujícím hranice jednoho státu, plní nezastupitelnou úlohu v rámci mezinárodních vztahů a korespondují s povinnostmi vyplývajících z členství v EU. Díky vzrůstajícímu významu tohoto kontrolního nástroje se očekává, že další mezinárodní daňové kontroly budou v praxi české daňové správy následovat.

Doporučované

Nejčtenější