Novinky

Novela zákona o daních z příjmů prošla poslaneckou sněmovnou

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o daních z příjmů.

Tato novela znamená významný posun ve zjednodušení zákona a zahrnuje v sobě mnoho  pozitivních kroků ve zdaňování příjmů s výraznějším akcentem na zdaňování příjmů fyzických osob. Snížení daňového zatížení u této skupiny je dosaženo:

  • snížením sazby daně v prvním daňovém pásmu z 15 na 12 % a ve druhém pásmu z 20 na 19 %,
  • rozšířením prvního pásma daňové sazby  ze 109 200 Kč na 121 200 Kč,
  • nahrazením nezdanitelné části základu daně slevami na dani, což by mělo vést k vyšší daňové spravedlnosti.

Schválené úpravy by měly motivovat poplatníky k přijetí méně placené práce, sníží náklady práce, příznivě budou ovlivňovat snížení nezaměstnanosti, omezí past chudoby a samozřejmě budou znamenat větší daňovou spravedlnost. 

U podnikajících fyzických osob dochází ke zjednodušení úpravy zdaňování  příjmů, a to zejména formou zvýšení již osvědčených výdajových paušálů pro vybrané skupiny poplatníků. Zvýšením výdajových paušálů se výrazně zjednoduší daňová administrativa ve srovnání s uplatňováním výdajů ve skutečné vynaložené výši, neboť poplatníci uplatňující tento paušál jsou povinni vést pouze evidenci příjmů a pohledávek vzniklých v souvislosti s jejich činností.

Po zvýšení výdajových paušálů se očekává, že počet poplatníků, kteří jej budou využívat, se zvýší zhruba o 70 % oproti současnému stavu (z 260 tis. na 445 tis.). 

K podpoře mobility pracovních sil směřují dvě úpravy, a to

  • možnost snížit základ daně o náklady zaměstnavatele vynaložené za účelem přepravy svých zaměstnanců do místa výkonu práce dopravními prostředky, které mají charakter hromadných dopravních prostředků,
  • možnost posoudit jako výdaje na zajištění, dosažení a udržení příjmů úhrady zaměstnavatele - fyzické i právnické osoby za zaměstnance i výdaje vynaložené v souvislosti s jejich přechodným ubytováním v hromadných ubytovacích zařízeních maximálně však ve výši 3 500 Kč za jednoho zaměstnance za měsíc.

Návrh počítá také s daňnovou podporou pořízení registračních pokladen či jejich technického zhodnocení. Mezi úpravy u právnických osob patří například rozšíření možnosti požádat o závazné posouzení.

Doporučované

Nejčtenější