Novinky

Ministerstvo financí navrhuje zvláštní režim při obchodování se zlatem v oblasti daně z přidané hodnoty

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o DPH, která by měla zabránit podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty při obchodování se surovým zlatem.

„Princip daňových úniků při obchodování se surovým zlatem spočívá v tom, že dodavatel zlata, plátce DPH, při dodání zlata uvede tuto skutečnost ve svém daňovém přiznání k DPH, ale příslušnou DPH do státního rozpočtu neodvede. Odběratel, plátce DPH, při nákupu zlata uplatní při splnění zákonných podmínek nárok na odpočet daně a správcem daně je mu DPH vrácena. Často se při obchodování se zlatem jedná o uměle vytvořené řetězce plnění ve kterých je uplatněn obdobný princip. Přestože je možné zaplacení přiznané DPH na příslušných dodavatelích vymáhat, stává se v těchto případech poměrně často, že příslušný dodavatel doslova zmizí z povrchu zemského a DPH lze tak inkasovat jen s obtížemi,“ vysvětluje náměstkyně ministra financí Dana Trezziová.

Ministerstvo financí se rozhodlo zakročit proti těmto únikům v oblasti DPH a navrhuje zavedení zvláštního daňového režimu pro obchodování se zlatem. Při přípravě návrhu změny zákona o DPH vycházelo Ministerstvo financí ze zkušeností členských států EU, zejména Velké Británie. Zaváděný zvláštní režim vychází ze Šesté směrnice Rady EU, která umožňuje při obchodování se zlatem o určité ryzosti přenést povinnost uplatnit DPH na výstupu z prodávajícího na kupujícího.

„Plátce, který dodává zlato, vystaví daňový doklad, který oproti běžnému daňovému dokladu neobsahuje výši daně. Navíc tento doklad obsahuje údaje o váze a ryzosti dodávaného zlata a  sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat odběratel. Odběratel odpovídá za správnost vypočtené DPH a může si pak uplatnit nárok na odpočet DPH nejdříve v tom daňovém přiznání, ve kterém přiznal DPH z přijaté dodávky zlata. V konečném důsledku tedy odběratel uvede ve svém daňovém přiznání z tohoto plnění DPH na výstupu, a zároveň v tomto přiznání uplatní nárok na odpočet při splnění všech zákonných podmínek,“ vysvětluje náměstkyně Trezziová poměrně jednoduchý princip navrhovaného režimu.

Tento jednoduchý zásah, který žádným zvláštním způsobem nezatíží a neomezí poctivé plátce DPH, je efektivním nástrojem na problémy s inkasem DPH. Lze konstatovat, že pro poctivé plátce bude výhodný v tom smyslu, že nebudou muset platit DPH z uskutečněné dodávky zlata svému dodavateli. DPH vyčíslí pouze ve svém daňovém přiznání, přičemž zároveň uplatní nárok na odpočet DPH, a nemusí tak čekat, až stát zaplacenou DPH vrátí. Z hlediska cash-flow odběratele je tak tento postup zcela neutrální.

Nejčtenější