Novinky

Materiál s návrhy na zlepšení podmínek v bankovním sektoru je hotov

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Ministerstvo financí připravilo materiál, který obsahuje základní návrhy na legislativní a nelegislativní změny, k nimž by se mělo přistoupit v zájmu posílení postavení klientů bank.

Již dříve Ministerstvo financí oznámilo, že preferuje řešení formou samoregulace. „Pozitivně vnímám kroky řady bank, které již například zrušily poplatky za zrušení účtu, ale i jejich celkový pozitivní přístup k diskusi. Věřím, že tento pozitivní duch se přenese i na půdu České bankovní asociace,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

Materiál byl připraven po řadě veřejných konzultací a po detailních diskusích s bankami a organizacemi na obranu spotřebitele.

Dosavadní průběh

 • začátek června 2005 - MF vydalo a na webu MF zveřejnilo Poziční dokument Zlepšení postavení klientů bank v České republice -definoval základní návrhy k posílení postavení klientů – zvýšení transparentnosti nabídek bank a usnadnění mobility klientů mezi bankami
 • červen 2005  - veřejná diskuse – e-mailové příspěvky – souhlas s návrhy MF a nabídka dalších námětů pro diskusi
 • konec června 2005 ustanovení Expertní skupiny pro bankovní sektor – zástupci ČBA, organizací na obranu spotřebitelů, Parlamentu ČR a MF. ČNB byla přizvána, ale odmítla účast s ohledem na to, že předmětem jejího dohledu je v současnosti pouze dodržování  obezřetnostních  pravidel  bankami. Dále přizván ÚOHS, který se odvolal na nestrannost vzhledem k probíhajícímu šetření, které vedl s některými bankami.
 • červenec 2005 3 jednání Expertní skupiny
 • konec července 2005 - ČBA odmítá další spolupráci v rámci Expertní skupiny - ukončení práce Expertní skupiny (hlavními argumenty byla obava z možného konfliktu se soutěžním právem a složitý mechanismus rozhodování v rámci ČBA)
 • srpen 2005 zahájení přímého dialogu MFbanky: Konzultační materiál MF – 88 otázek k jednotlivým oblastem rozesláno bankám
 • konec srpna 2005 odpovědi od bank
 • 2. polovina září a 1. polovina října 2005 4 setkání MF se zástupci bank, přestavení výsledků diskuse s bankami, diskuse nad způsoby řešení
 • srpen a září 2005paralelní diskuse se zástupci Sdružení na obranu spotřebitelů
 • konec října 2005návrh řešení MF

Další kroky

 • MF stále čeká na vyjádření ČBA jako zástupce bankovního sektoru, zda je ochotna podepsat s MF písemné memorandum, které by upravovalo ty oblasti, u nichž dojde ke shodě v rámci jednání Expertní pracovní skupiny pro bankovní sektor
 • MF je připraveno diskutovat v rámci Expertní pracovní skupiny pro bankovní sektor technické otázky řešení jednotlivých navrhovaných bodů (jak oblastí zařazených do skupiny MEM, tak i LEG)
  • podmínkou však je dostatečný mandát zástupců bankovního sektoru v rámci Expertní skupiny v písemné podobě
  • MF navrhuje přizvat k jednání v rámci Expertní skupiny také další subjekty – zástupce spotřebitelských organizací, MŠMT, MPO a ÚOHS
 • Pokud nebude ze strany bankovního sektoru jasná vůle dohodnout se na řešení formou memoranda, připraví MF řešení navrhovaných změn formou legislativní úpravy

Nejčtenější