Novinky

Vláda rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti Čepro o 3 miliardy Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vláda na svém včerejším zasedání rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti Čepro o 3 miliardy Kč. Finanční prostředky budou použity na investiční rozvoj této společnosti, která se zabývá skladováním a distribucí ropných produktů v ČR.

K rozhodnutí o navýšení kapitálu vedla vládu současná investiční situace Čepra, jehož skladovací kapacita a produktovodní síť je již na hranici životnosti. Dosavadní výsledky společnosti  v letech 1994 až 1998 jí neumožňovaly investovat do údržby, na opravy a rozvoj potřebné prostředky. Dobré výsledky hospodaření v letech 1999 – 2003 pak vedly pouze k získání finanční stability v oblasti základních obchodních a udržovacích aktivit. Investované finanční prostředky umožní Čepru plnit jeho prioritní úkol, kterým je ochrana a obměna zásob státních hmotných rezerv.

Na základě směrnice Evropského parlamentu a rady o podpoře využívání biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě je nutno v ČR do konce letošního roku nahradit 2% veškerých benzinů a nafty  bio složkami. Do konce roku 2010 se jedná o 5,75% veškerých PHM.

Z toho důvodu a v návaznosti na usnesení vlády z 12. října tohoto roku jsou rovněž nutné investice v Čepru do nádrží, dávkování, měření, kontrolních a řídících systémů pro zajištění mísení. Jedná se o investici zhruba ve výši 1 mld. Kč.

Nejčtenější