Novinky

Od 1. září má Ministerstvo financí nového vedoucího dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dnem 1. září 2005 byl ministrem financí jmenován do funkce vedoucího Úřadu státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi pan Mgr. Ing. Pavel Němec.

Pavel Němec je původem z Mohelnice, kde dříve působil jako podnikový právník a od května tohoto roku jako samostatný advokát. Je absolventem dvou fakult Masarykovy univerzity v Brně – Fakulty právnické (obor právo) a Fakulty ekonomicko-správní (obor finanční podnikání) – a má tak vhodné kvalifikační předpoklady pro řízení státního dozoru nad oblastí, která vyžaduje transparentní a efektivní legislativní regulaci, stejně jako citlivý průběžný dohled ve všech segmentech tohoto trhu a porozumění jeho ekonomickým zákonitostem.

Mezi jeho hlavní úkoly bude v nejbližší době patřit zejména zabezpečení implementace opatření, která vyplývají z novelizace loterijního zákona, která je v současné době schvalována Parlamentem ČR. Tato novelizace sleduje – v souladu s Programovým prohlášením vlády – především posílení transparentnosti a regulace celé oblasti sázkových her v návaznosti na celosvětové úsilí o účinnější boj proti terorismu a praní špinavých peněz. V dlouhodobějším horizontu pak bude úkolem pana Němce příprava zcela nového zákona upravujícího podnikání v oblasti loterií a sázkových her.

Pavel Němec je ženatý a k jeho koníčkům patří rekreační cyklistika a cestování.

Doporučované

Nejčtenější