Novinky

Interpretace doplnění zákona o DPH vyjádřená Hospodářskou komorou je chybná

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Interpretace doplnění § 72 zákona o DPH jak byla vyjádřena v minulých dnech prezidentem Hospodářské komory je mylná, neboť pomíjí celkový kontext ustanovení § 72 odst. 1, jehož je součástí. Interpretace prezidenta Hospodářské komory je v hrubém rozporu se základními principy a systémem fungování DPH a její případné uplatnění by ani nebylo možné, neboť by se tím ČR dostala do rozporu s platnými předpisy závaznými pro členské státy EU.

Napadnuté ustanovení hovoří o přijatých zdanitelných plněních, když definuje, za jakých podmínek má plátce nárok na odpočet DPH a nelze jej tedy interpretovat tak, že nárok na odpočet DPH má plátce uplatnit teprve tehdy, když z přijatých plnění bude realizovat vlastní zdanitelná plnění, taková formulace v textu není uvedena.

Dále uvedený názor zcela přehlíží, že časové kritérium pro uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu je stanoveno v § 73 odstavcích 2 a 11 zákona o DPH, z nichž vyplývá zejména, že nárok na odpočet může plátce uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata platba plátcem, který uskutečňuje zdanitelné plnění. Názor Hospodářské komory tak není v souladu ani se zmíněným ustanovením § 73 zákona o DPH.

V průběhu legislativního procesu nebyla podobná obava či pochybnost vyjádřeny ani v Poslanecké sněmovně, ani v Senátu Parlamentu ČR. Obecně platí, že v případech pochybností, či dotazů se lze obrátit přímo na Ministerstvo financí.

Nejčtenější