Novinky

Diskuse o změnách v bankovním sektoru zahájena

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dnes se poprvé na půdě Ministerstva financí sešla Expertní skupina pro otázky bankovního sektoru. Šlo o první z řady připravených setkání, na kterých budou zástupci spotřebitelů, bankovního sektoru, Poslanecké sněmovny, České národní banky a Ministerstva financí diskutovat návrhy změn fungování bankovního sektoru a srovnání podmínek v jednotlivých sektorech finančního trhu. "Výsledkem naší práce bude v polovině srpna přehled doporučených změn, kterými by měl bankovní sektor projít, včetně harmonogramu, ve kterém by se měly tyto změny uskutečnit. Tento materiál projedná v průběhu září vláda a v případě potřeby přijme i doporučení k legislativním změnám," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Dnešního setkání, které jasně ukázalo zájem všech stran společně pracovat na změnách a lépe upravit vztah bank s klienty, se za jednotlivé strany zúčastnili:

  • spotřebitelé: Libuše Olívková, místopředsedkyně republikového výboru a Karel Pavlík, člen republikového výboru, Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Libor Novák, ředitel Sdružení českých spotřebitelů
  • bankovní sektor: Pavel Štěpánek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace
  • Poslanecká sněmovna: Miloslav Vlček, předseda Stálé komise pro bankovnictví 
  • Česká národní banka: Vladimír Krejča, náměstek ředitele sekce bankovní regulace a dohledu
  • Ministerstvo financí: Tomáš Prouza, náměstek ministra financí

Nejčtenější