Novinky

Certifikace registračních pokladen a autorizace servisních středisek byla zahájena

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Současně s účinností zákona o registračních pokladnách mají výrobci a dovozci registračních pokladen možnost podat Ministerstvu financí návrh na certifikaci typu pokladny.

Zákon ukládá fyzickým a právnickým osobám provozující maloobchod nebo hostinskou činnost, nejpozději od 1. ledna 2007 evidovat platby v hotovosti na certifikované registrační pokladně s fiskální pamětí. Certifikaci podléhá i dodatečná technická úprava těch typů pokladen, které zatím zákonem stanovené funkční a technické podmínky nesplňují.

Zákon není technickou normou a proto nepředjímá technické řešení funkcí, které zajistí požadavky na evidenci údajů, jejich uchování a nezaměnitelnost, a nechává tudíž prostor pro jakékoliv vhodné technické řešení, a tím vytváří  prostor pro dostatečnou nabídku takových zařízení na trhu.

Ministerstvo financí v rámci řízení o certifikaci vydá rozhodnutí o schválení typu pokladny nebo její dodatečné úpravy navrhovateli, tj. výrobci nebo dovozci, který podal úplný návrh na certifikaci typu pokladny do 4 měsíců od účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna 2006. Jinak, po tomto přechodném období tj. pro návrhy podané po datu 31. října 2005 je zákonem stanovena lhůta pro rozhodnutí o certifikaci do tří měsíců od jejich podání. 

K zajištění správné funkce, údržby a oprav pokladen zákon současně stanoví, že oprávnění k zajišťování těchto činností mají jen servisní střediska, a to na základě autorizace rozhodnutím Ministerstva financí. Autorizaci obdrží na návrh každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky zákona.  

Za Ministerstvo financí je zabezpečením činností souvisejících s certifikací typů pokladem pověřen odbor 47- Automatizace daňové soustavy a informačních technologií a činností souvisejících s autorizací servisních středisek  odbor 52 - Správy daní.

Spolu s návrhem na certifikaci typu pokladny je nezbytné k návrhu na certifikaci typu pokladny fyzicky předat funkční model příslušného elektronického zařízení.   

Žádosti o certifikaci zařízení je možno podávat na Ministerstvo financí, Lazarská 7, Praha 1:
Odbor 47, telefon +420 25704 4033 v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Nejčtenější