Novinky

Pravidla pro zdanění úroků z úspor ze zahraničí zveřejněna

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes na svých internetových stránkách zveřejnilo informace o tom, jak od 1. července postupovat při zajištění a danění úroků z úspor uložených v zahraničí.

"Jde o aplikaci Směrnice Rady 2003/48/ES o zdaňování příjmů z úspor, přijaté v červnu 2003. Směrnice se netýká jen všech členských států Evropské unie, ale připojily se k ní i další evropské státy včetně Švýcarska a také řada závislých území Velké Británie a Nizozemska. Podstatou směrnice je automatická výměna informací o příjmech z úspor daňových rezidentů EU, kteří obdrží příjmy z úspor ve formě úroků v jiném členském státě EU nebo v dalších zemích, které se budou Směrnicí řídit," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

"Základním cílem Směrnice je zajištění efektivního zdanění úroků vyplacených v jiných zemích, a to v souladu s daňovými předpisy domovské země daňového poplatníka. Na základě této směrnice musí platební zprostředkovatelé ze zemí aplikujících tuto Směrnici poskytovat informace daňovým správám ostatních zemí alespoň jednou za rok a nebo aplikovat srážkovou daň na vyplácené úroky," vysvětluje Dana Trezziová, náměstkyně ministra financí odpovědná za oblast daní a cel. 

Podrobné informace o Směrnici a její aplikaci jsou k dispozici na stránkách Ministerstva financí. K uveřejnění rozsahu požadovaných údajů, tvaru a formátu hlášení, stejně tak jako sjednocení postupů při aplikaci ustanovení  § 38fa  zákona o daních z příjmů a Směrnice je Ministerstvem vydáván Pokyn D-282 . K naplnění cíle Směrnice se zavádí specifická forma automatické a automatizované výměny informací v souladu s principy Směrnice Rady 77/799/EHS, která byla implementována v České republice zákonem o mezinárodní pomoci při správě daní.

Nejčtenější