Novinky

Priority Ministerstva financí pro roky 2005 a 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

 1. Pokračování v ozdravení veřejných financí s cílem dodržení konvergenčního programu a snížení deficitu veřejných rozpočtů v roce 2006 pod 4%
 2. Prosazení oprávněných zájmů ČR v přípravě finanční perspektivy EU 2007-2013
 3. Zrušení Fondu národního majetku k 31.12.2005
 4. Příprava ČKA na ukončení činnosti do konce roku 2007 při efektivní správě a prodeji  v ní soustředěných pohledávek
 5. Realizace projektu Státní pokladny
 6. Provedení integrace dozorových institucí v oblasti finančního trhu a posílení ochrany klientů v této oblasti
 7. Realizace a implementace procesního a organizačního auditu na MF
 8. Vytvoření legislativních a regulatorních podmínek pro rozvoj PPP k 1.1.2006
 9. Novela zákona o dani z příjmu, snižující zatížení středně a nízko příjmových skupin, další návrhy na zjednodušení zákona o dani z příjmu a  modernizace daňové správy
 10. Novela zákona o loteriích, posilující transparentnost a regulaci
 11. Zpracování koncepce modernizace kontroly ve státní správě

Nejčtenější