Novinky

Ministerstvo financí představilo novou podobu svých internetových stránek

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Po více než roce příprav a prací na nové podobě internetových stránek spustilo Ministerstvo financí své nové stránky na nezměněné adrese: www.mfcr.cz.

Hlavním cílem při tvorbě nové internetových stránek bylo uplatnění pravidel maximálně otevřené informační politiky Ministerstva financí vůči veřejnosti a dalším skupinám. Nedílnou součástí je i zabezpečení bezbariérového přístupu postiženým občanům k informacím.

Základní komunikační témata, která obsahují veškeré současné výstupy Ministerstva financí jsou rozčleněna následovně: Ministerstvo, Veřejné finance, EU a zahraničí, Daně a cla, Tržní regulace, Finanční trh, Rozvoj a podpora trhu.

V rámci schválené komunikační strategie Ministerstva financí bylo zohledněno hledisko dostupnosti informací pro všechny cílové skupiny uživatelů. Internetové stránky jsou vystavěny tak, aby každý návštěvník mohl zvolit oblast, která ho zajímá a systém mu automaticky nabídne oblasti, které jsou pro něj důležité.

 • Veřejnost  - občan bez omezení
 • Daňoví specialisté - daňoví poradci, účetní, auditoři
 • Živnostníci - drobní živnostníci, malé firmy
 • Veřejná správa - orgány státní správy, územní samospráva, orgány veřejnoprávní       instituce
 • Zahraniční uživatel - zahraniční firmy a korporace, mezinárodní a zahraniční organizace, sdružení, asociace, potenciální zahraniční investoři apod.
 • Finanční sektor - bankovní domy, finanční instituce, pojišťovny
 • Média

Nové řešení internetových stránek Ministerstva financí respektuje moderní řešení komunikačních požadavků včetně respektu k standardům plynoucích z norem pro použití informačních  systémů ve státní správě, zejména s ohledem na doporučení Ministerstva informatiky tzv. Best  Practice  - pravidel pro použití informačních systémů ve státní správě pro hendikepované uživatele.

Internetové stránky Ministerstva financí svou novou strukturou vytváří prostor pro e- learningové aktivity a současně umožňují maximální flexibilitu k dalšímu rozšiřování.
Redakční systém je plně pod správou MF. Konkrétní pracovníci jednotlivých útvarů ministerstva jsou zodpovědní za správu obsahu prezentovaných informací i bez detailních znalostí www technologií. Rozsah rolí redaktorů úseků, správy aktuálnosti a rozsah činnosti je definován s přesnou hierarchií uživatelských práv a potřeb.

Ministerstvo financí bude svoje internetové stránky nadále rozšiřovat.
Na různým místech internetové prezentace mají uživatelé možnost zasílat své dotazy, žádosti, náměty na zlepšení, které budou pravidelně vyhodnocovány a následně zapracovány.

 • Informační kancelář 
 • Kancelář petic a stížností 
 • E – podatelna

Podněty a připomínky uživatelů internetu Ministerstva financí

 • Šéfredaktor
 • Webmaster

Současně bude ministerstvo vyhodnocovat požadavky a trendy plynoucí z denního monitoringu návštěvnosti uživatelů.V současné době je již připravena sada statistik – on –line monitoringu návštěvnosti segmentů, nejčastěji vyhledávaných informací, délky pobytu na stránkách, typu operačních systémů uživatelů, množství stažených dokumentů apod.

 

 

Počet návštěv v roce 2004 (nejsou zde zahrnuty návštěvy internetových stránek České daňové správy a aplikace ARES)
 leden únor  březen  duben  květen  červen  červenec  srpen  září  říjen  listopad  prosinec 
 238429 183635  250691  294559  245632  169092  138646  142591  148817  162511  172124  164052 

 

 

 

 leden únor  březen 
Počet návštěv v roce 2005 (nejsou zde zahrnuty internetových stránek České daňové správy a aplikací ARES)
 399262 257426  279002 

 

Ministerstvo financí bude vyhodnocovat požadavky a trendy plynoucí z denního monitoringu návštěvnosti uživatelů, ze které jednoznačně vyplývá nejčastější návštěvnost v rámci státní správy  http://www.toplist.cz/statni-sprava . viz. záznam z 1.4.2005.

 

Nejčtenější