Novinky

Deficit v roce 2004 klesl na 3 % HDP a byl nejnižší v regionu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

ČR podle údajů Eurostatu snížila deficit veřejných rozpočtů a veřejný dluh

Podle nejnovějších údajů zveřejněných Eurostatem činil v roce 2004 vládní deficit ČR -83,4 mld. Kč tj. 3,0 % HDP a vládní dluh 1028,6 mld. Kč tj. 37,4 % HDP. Výsledky celkového salda vládního sektoru jsou dány především snížením deficitu centrální vlády (SR a mimorozpočtové fondy, ČKA, SŽDC).

 
Srovnání deficitů zemí středoevropského regionu v roce 2004 (%HDP).

Do deficitu v metodice ESA 95 se v roce 2004 promítly především následující skutečnosti:

 

  • Vykázaný schodek Státního rozpočtu dosáhl 93,5 mld Kč, a byl tak o 21,4 mld. Kč nižší než předpokládal Návrh SR
  • Nová rozpočtová pravidla umožnila převod neutracených prostředků do rezervních fondů ve výši 25,8 mld. Kč, což vedlo ke zlepšení vládního deficitu.
  • Došlo k odpisu nedobytné pohledávky vysoce zadluženým cizím zemím. O odpuštění pohledávky ve výši 18,7 mld. Kč se zhoršilo saldo vládního sektoru v roce 2004.
  • Oproti aktualizovanému Konvergenčnímu programu (listopad 2004) byla na základě doporučení Eurostatu překlasifikována garance ve prospěch ČNB ve výši 22,5 mld. Kč, která byla původně zachycena formou kapitálového transferu s plným dopadem na vládní deficit a dluh v roce 2004. O tuto částku byl oproti Konvergenčnímu programu snížen v roce 2004 deficit vládního sektoru. Tato garance byla zařazena do roku 1997, kdy vznikla.

 

Srovnání EU 25 – výše deficitu a dluhu

 

Přebytek/Deficit (% HDP) - 2004

Finsko 2,1%
Estonsko 1,8%
Švédsko 1,4%
Irsko 1,3%
Belgie 0,1%
Špaňelsko -0,3%
Lotyšsko -0,8%
Lucembursko -1,1%
Rakousko -1,3%
Slovinsko -1,9%
Litva -2,5%
Nizozemí -2,5%
Dánsko -2,8%
Portugalsko -2,9%
Česká republika -3,0%
Itálie -3,0%
Velká Británie -3,2%
Slovensko -3,3%
Německo -3,7%
Francie -3,7%
Kypr -4,2%
Maďarsko -4,5%
Polsko -4,8%
Malta -5,2%
Řecko -6,1%

Zdroj: Eurostat
 
Dluh (% HDP) - 2004
Estonsko 4,9%
Lucembursko 7,5%
Lotyšsko 14,4%
Litva 19,7%
Slovinsko 29,4%
Irsko 29,9%
Česká republika 37,4%
Velká Británie 41,6%
Dánsko 42,7%
Polsko 43,6%
Slovensko 43,6%
Finsko 45,1%
Špaňelsko 48,9%
Švédsko 51,2%
Nizozemí 55,7%
Maďarsko 57,6%
Portugalsko 61,9%
Rakousko 65,2%
Francie 65,6%
Německo 66,0%
Kypr 71,9%
Malta 75,0%
Belgie 95,6%
Itálie 105,8%
Řecko 110,5%
Průměr EU 51,6%

Zdroj: Eurostat

 

 

Vývoj deficitu veřejného sektoru (% HDP) v ČR

Nejčtenější