Novinky

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes představilo návrh novely zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. "Novela do našeho právního řádu zejména převádí nové směrnice Evropského společenství, reaguje ale také na první zkušenosti s novou úpravou kapitálového trhu platnou od minulého roku," shrnuje smysl zákona Tomáš Prouza, náměstek ministra financí zodpovědný za finanční trhy.

"Máme zájem o diskusi s odborníky na kapitálovém trhu. Řada z nich se účastnila již přípravy zákona a názory dalších bychom rádi získali prostřednictvím veřejné diskuse. Návrh zákona jsme proto umístili na webové stránky ministerstva (www.mfcr.cz) a oceníme názor každého, kdo na kapitálovém trhu působí," říká Tomáš Prouza. "Vzhledem k zájmu podporovat diskusi budeme stejně postupovat i u dalších návrhů zákonů týkajících se finančních trhů," dodává.

Zaslané příspěvky ministerstvo financí vyhodnotí a zváží zapracování podnětů do tohoto návrhu zákona či v případě připomínek koncepčnějšího charakteru do další novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou bude nutné připravit vzhledem k dalším nově přijatým směrnicím v oblasti poskytování investičních služeb. Připomínky je možno zasílat na adresu zpkt@mfcr.cz do 7. února 2005. Ministerstvo financí nebude odpovídat jednotlivě na každý zaslaný podnět, ale do 7. března 2005 zveřejní zprávu s vyhodnocením obdržených připomínek.

Základní oblasti připravené novely je možno shrnout takto:

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce akcií. Směrnice sjednocuje dosud roztříštěnou úpravu informačních povinností emitentů a pro emitenty zavádí jednotný evropský pas. Bude-li prospekt schválen v jednom členském státě, bude platný i ve všech ostatních, což emitentům přinese významnou úsporu nákladů. Toto pravidlo by také mohlo přispět k významnému rozvoji akciového trhu v České republice, kde budou moci být snadněji obchodovány zahraniční cenné papíry, které jsou již přijaty k obchodování v jiném členském státu Evropské unie. Českým investorům se tak zjednoduší investování do řady atraktivních zahraničních cenných papírů.

Dokončení implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem a souvisejících směrnic věnovaných poctivé prezentaci investičních doporučení, uveřejňování střetu zájmů a definování vnitřních informací.

Vedle zavedení evropských směrnic do českého práva zákon také lépe upravuje některé oblasti činností na kapitálovém trhu. Jde například o upřesnění postupu při veřejných dražbách cenných papírů, pravidel pro mimoburzovní trh, poskytování náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry nebo o upřesnění způsobu, jakým Komise pro cenné papíry registruje investiční zprostředkovatele nebo naopak jejich registraci ruší.

Navrhovaný zákon dokončuje implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na dálku. V souladu s evropskými předpisy se tak v občanském zákoníku upravují pravidla pro dálkové poskytování (tedy prostřednictvím telefonu a internetu) bankovních služeb a spotřebitelských úvěrů s důrazem na ochranu zákazníků finančních institucí. Shodná úprava pro oblast cenných papírů a pojištění je již zapracována do příslušných oborových zákonů.

Nejčtenější