Novinky

Personální audit na Ministerstvu financí byl zahájen

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V příštích měsících bude na Ministerstvu financí probíhat organizační, procesní, funkční a informační audit (dále jen Audit), který je prvním velkým projektem toto druhu realizovaným v české státní správě.

Audit, resp. následná implementace jeho závěrů, by měla přinést především zvýšení efektivního fungování ministerstva, zavedení principů procesního řízení, vytvoření podmínek pro rozšíření projektového způsobu řešení úkolů a jejich propojení se systémem hodnocení a motivace zaměstnanců.

Očekáváme, že samotný Audit by měl odhalit duplicity v činnostech, nelogická seskupení útvarů, případně neefektivní velikosti útvarů. Měl by pomoci najít cestu ke zjednodušení a zrychlení procesů při zachování, případně zlepšení kvality výstupů. Je více než pravděpodobné, že dojde i k zeštíhlení resortu, ale pouze za účelem jeho lepšího a efektivnějšího fungování.

„Mým cílem je, aby při realizaci Auditu probíhala co nejlépe i komunikace s našimi zaměstnanci. Ti dostávají pravidelně informační zpravodaj, v němž najdou nejen aktuální informace o přípravách a průběhu Auditu, ale také se prostřednictvím ankety mohou k projektu vyjadřovat, “ říká ministr financí Bohuslav Sobotka.

Ministerstvo financí prošlo v posledním desetiletí mnoha změnami. Proběhla a stále probíhá finanční decentralizace, výrazný posun nastal v informačních a komunikačních technologiích apod. Ministerstvo se také velmi výrazně rozrostlo a je stále těžší řídit, monitorovat a podávat výkony na jednotlivých úsecích a stupních řízení. „Ministerstvo financí, podobně jako systém veřejných financí, je velmi složitý organismus a není možné nadále zjednodušovat a provádět plošné redukce a úspory, bez ohledu na dílčí objem, kvalitu a užitnou hodnotu výkonů. Celý resort si zaslouží podrobnější a odborný průzkum,“ dodává ministr Sobotka.

„Předpokládám, že na našem ministerstvu lze učinit velký pokrok především v řízení a komunikaci, ve způsobu využívání moderních informačních technologií a lze mnohem lépe uspořádat procesy a organizační strukturu. Audit má dát ke všem těmto změnám podklad, na jehož základě proběhnou výrazné změny. Tyto změny nemusí být vždy přijímány pozitivně, nicméně jsou nezbytné. Mým cílem je zajistit podmínky pro stabilitu a rozvoj lidského potenciálu, lepší kvalitu pracovního prostředí a větší zaměření práce na výsledky,“ hovoří o přínosu Auditu ministr.

Realizací Auditu je pověřena česká kancelář globální auditorské a poradenské firmy Deloitte, která loni zvítězila ve výběrovém řízení. Jak zdůraznil její předseda (a zároveň bývalý ministr financí Kanady) Otto Jelínek, právě rozsáhlé mezinárodní zkušenosti z obdobných zakázek realizovaných společností Deloitte v institucích veřejného sektoru a státní správy a důkladná znalost konkrétních domácích podmínek a prostředí byly v tomto výběru rozhodující. „Klíčem k úspěchu tohoto náročného projektu je samozřejmě nejen transfer našeho špičkového know-how, ale také vzájemná spolupráce a součinnost pracovních týmů na obou stranách. Věřím, že odhodlání ministra financí ke změnám nám umožní společně dovést celý Audit do zdárného konce," uzavřel Otto Jelínek.

Výsledky a doporučení Auditu budou ministerstvu k dispozici zhruba v polovině letošního roku a jejich realizace by měla být ukončena počátkem roku 2006.

Ministerstvo financí za provedení Auditu zaplatí částku 16 928 000 Kč. Tato částka byla v rámci nabídek předložených ve výběrovém řízení nejnižší.

Ministerstvo financí má v letošním roce 1473 zaměstnanců.

Doporučované

Nejčtenější