Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Celkem 146 stránek pro témata Zahraniční sektor

Aktualizováno

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Každoroční konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží pořádaná MF již od roku 2011 je mezinárodním fórem pro výměnu zkušeností s řešením těchto sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech, pro něž je konference primárně určena.

Aktualizováno

Základní informace

Základní informace o projektu, kontaktní údaje projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Aktualizováno

Vlastní zdroje

Systém vlastních zdrojů Evropské unie.