Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2013

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesením č. 39 Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Jedním z úkolů Strategie je Zveřejňování poradců a poradních orgánů. Zveřejnění seznamu těchto orgánů, včetně jejich personálního obsazení má nápomoci k větší důvěře veřejnosti k státní správě  a její transparentnosti. Seznam se bude aktualizovat vždy k 1. červenci a k 1. lednu kalendářního roku.

Aktualizováno

Osobnosti Ministerstva financí

Zaměstnancům knihovny se podařilo získat unikátní vydání časopisů Světozor a České slovo vydaných v roce 1923, které se obrazem vrací k životu a ke státnímu pohřbu prvního Československého ministra financí JUDr. Aloise Rašína.

Zdroj: MF - Oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Aktualizováno

Nákup tabletů

  • Zjednodušené řízení podlimitní
  • MF-98903/2013/23-2302/2013/T

Aktualizováno

Úvěry CEB v ČR

Aktualizace obsahu - Úvěrová politika státu - CEB v ČR - ke dni 22.11.2013.