Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Směrnice Rady 2011/16/EU

o správní spolupráci v oblasti daní ve znění směrnice Rady 2014/107/EU. V návaznosti na příslušná ustanovení směrnice Rady 2014/107/EU byly dne 31.10.2015 publikovány v Úředním věstníku seznamy vyňatých účtů a neoznamujících finančních institucí za jednotlivé ČS EU.

Aktualizováno

Usnesení vlády č. 924/2014 (zrušené usnesení)

Usnesení vlády k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.

Aktualizováno

Usnesení vlády č. 289/2015 (zrušené usnesení)

Usnesení vlády o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.