Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Celkem 966 stránek pro témata Veřejný sektor

Aktualizováno

Cenový věstník 8/2012

  • Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 7/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek
  • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 30. 6. 2012]
  • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty
  • Finanční ředitelství v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty – I. pololetí 2012
  • Úřad městské části Brno-Bystrc – Přehled o provedených cenových kontrolách
  • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách v 1. pololetí 2012
  • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2012
  • Finanční ředitelství v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách v prvním pololetí roku 2012
  • STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2012/2013)