Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Celkem 966 stránek pro témata Veřejný sektor

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 28. listopadu 2012

  • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Bod č. 9: Návrh usnesení vlády k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu
  • Bod č. 20: Směrnice pro expertní jednání o návrhu nového znění Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (včetně nového znění Stanov Mezinárodní investiční banky)
    Pro informaci:
  • Bod č. 4: Informace o realizaci opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/09 "Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu"