Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Okamžité loterie

Podmínky pro povolování okamžitých loterií dle § 2 písm. d) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Aktualizováno

Číselné loterie

Podmínky pro povolování číselných loterií dle § 2 písm. c) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Aktualizováno

Novela AML vyhlášky ČNB

Dne 26. července 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 129/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.