Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Celkem 934 stránek pro témata Veřejný sektor

Aktualizováno

Vzorový příklad na výpočet zálohy na daň u poplatníka, na kterého se vztahuje při výpočtu zálohy solidární zvýšení daně

Změna ve způsobu zdanění nabývá účinnosti od 1.1.2013, a to na základě zákona č. 500/2012 Sb. (novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDP“). Přičemž pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti bude solidární zvýšení daně zohledněno již při výpočtu zálohy, a to na základě ustanovení § 38ha ZDP (Solidární zvýšení daně u zálohy), kde je uvedeno:

  • (odst. 1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
  • (odst. 2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ); publikováno 1.02.2013

Aktualizováno

Finanční správa ČR zveřejní od 1. 4. 2013 na svých internetových stránkách bankovní účty plátců DPH - Jak bankovní účty správci daně sdělit? (Tisková zpráva GFŘ)

Generální finanční ředitelství upozorňuje, že většina plátců DPH dosud nesplnila svou povinnost sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny na adrese http://www.daneelektronicky.cz/

Novela zákona o dani z přidané hodnoty přinesla v oblasti boje proti daňovým únikům některé změny, které by se měly pozitivně promítnout do právní jistoty plátců daně. Tyto změny navazují na komplex opatření, která svým efektem směřují i k dosažení čistoty trhu s cílem minimalizovat nepřípustnou konkurenční výhodu subjektů získanou tím, že krátí příjmy státního rozpočtu.

Jedním z těchto opatření je povinnost plátců sdělit správci daně jako povinný registrační údaj dle § 96 zákona o DPH, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Současně má plátce možnost určit, které z těchto jeho účtů budou zveřejněny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce daně začne účty zveřejňovat od 1. 4. 2013 a to v databázi „Registr plátců DPH“.

Související informace

  • INFORMACE MF - o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) - s účinností od 1. 1. 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ); publikováno dne 21. ledna 2013