Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Základní informace

Základní informace o systému finanční kontroly v České republice, povinnostech vyplývajících z právních předpisů, definice a působnosti v oblasti finanční kontroly.

Aktualizováno

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Aktualizováno

Cestovní náhrady

Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady.

Aktualizováno

Metodika

Metodika k programovému financování.