Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Rating

Ratingové hodnocení České republiky je posouzením její úvěruschopnosti (kredibility) a schopnosti dostát svým závazkům.

Aktualizováno

Finanční vzdělávání

Průvodní informace Ministerstva financí k tématu finančního vzdělávání.

Aktualizováno

Metodika

Metodika k programovému financování.