Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Vyhláška č. 403/2021 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno

Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb.

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizováno

Základní informace

Základní informace o platformě MTS Czech Republic.

Aktualizováno

Vyhláška č. 419/2001 Sb.

o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno

Vyhláška č. 84/2005 Sb.

o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno

Hlavní činnosti

Působnost Ministerstva financí - dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR