Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Číselník účelových znaků

  • pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně
  • aktualizace ke dni: 13.11.2018

Aktualizováno

Cestovní náhrady

Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady.

Aktualizováno

Rating

Ratingové hodnocení České republiky je posouzením její úvěruschopnosti (kredibility) a schopnosti dostát svým závazkům.

Aktualizováno

Základní informace

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich evidenci a jejich vyřizování Informační kanceláří MF