Novinky

Výsledky měření finanční gramotnosti 2020: CELKOVÉ VÝSLEDKY

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Finanční vzdělávání
  • Finanční gramotnost
  • Soukromý sektor
  • Regulace

Ministerstvo financí provedlo měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Výzkum realizovala společnost ppm factum research, sběr dat probíhal v lednu 2020. Část získaných dat využije Mezinárodní síť finančního vzdělávání (International Network on Financial Education) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro mezinárodní srovnání úrovně finanční gramotnosti dospělých.

Přinášíme pátý, poslední, díl seriálu, ve kterém jsme postupně zveřejňovali výsledky měření za různé oblasti finanční gramotnosti. Dnes si shrneme, jak na tom Češi jsou za oblast finančních znalostí a ekonomické zodpovědnosti celkově i s ohledem na různé demografické ukazatele.

Výsledky měření finanční gramotnosti 2020: CELKOVÉ VÝSLEDKY

Doporučované

Nejčtenější