Novinky

Nabídka nepotřebného movitého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo financí – osobní motorová vozidla – Veřejná aukce

oddělení 1306 – Autoprovoz
oddělení 1306 – Autoprovoz

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Hospodaření resortu
  • Majetek
  • Veřejný sektor
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Datum od: 20.5.2020 Datum do: 3.6.2020

Česká republika – Ministerstvo financí nabízí na portále Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – www.nabidkamajetku.cz k prodeji nepotřebný movitý majetek – osobní motorová vozidla. Jedná se o 3 motorová vozidla, která jsou z důvodu stáří, technického stavu a vysokých provozních nákladů již pro Ministerstvo financí nepotřebná. Forma prodeje je elektronická aukce. Veškeré informace o podmínkách aukce a další podrobnější informace o nabízeném majetku naleznete na uvedeném portále – www.nabidkamajetku.cz

Odkazy na konkrétní aukce:

Platnost vyhlášených aukcí: od 20. 5. 2020 do 3. 6. 2020

Nejčtenější