Novinky

Změna profilu zadavatele MF - veřejné zakázky

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Avízo
  • Veřejná zakázka
  • Veřejné zakázky pro ekologické závazky státu
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Hospodaření resortu

Upozornění

Ministerstvo financí od 1.7.2018 zadává veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Doporučované

Nejčtenější