Novinky

Informace o vývoji v prodejním procesu OKD

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Majetek ČR
  • Majetkové účasti MF
  • Veřejný sektor

Ministerstvo financí bylo svou dceřinou společností PRISKO informováno o tom, že byla ze strany OKD oslovena, aby zvážila možnost podání nabídky na koupi OKD.

PRISKO obdrželo v průběhu minulého týdne od OKD dopis, z něhož vyplývá, že v rámci prodejního procesu nebyla soukromými investory předložena taková nabídka, která by umožňovala reálně předpokládat schválení reorganizačního plánu a úspěšné provedení reorganizace. OKD připustilo, že jednou z variant by mohl být i konkurz.

OKD se proto při hledání dalších možných řešení obrátilo na PRISKO, které je v pozici úvěrového věřitele a je tedy v jeho přirozeném zájmu pokračování provozu OKD. Připomeňme, že PRISKO poskytlo v srpnu 2016 úvěrový rámec ve výši až 700 mil. Kč, přičemž skutečná angažovanost po celou dobu vztahu nepřekročila částku 150 mil. Kč. PRISKO rovněž nominovalo dvě osoby do managementu OKD. S navrácením vložených prostředků i nadále počítá.

„Domníval jsem se, že nějaká fungující nabídka by od soukromých investorů přijít mohla, pokud ale OKD vyhodnotilo, že tu žádná taková nabídka není, předložení nabídky PRISKEM považuji za logické řešení,“ uvedl Andrej Babiš s tím, že jakmile budou známy základní parametry nabídky, bude předložen materiál k rozhodnutí vládě.

Doporučované

Nejčtenější