Novinky

Informace Ministerstva financí k zákonu č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance

Ministerstvo financi ČR informuje zejména adresáty právní úpravy dle zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (dále „zákon“), že vzhledem k absenci prováděcí vyhlášky je aplikace tohoto zákona odložena o jeden kalendářní rok, tedy od 1. ledna 2018. Právní mezera nevznikla nedopatřením, jelikož zákon je navázán na zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a implementuje tutéž směrnici Rady (EU) 2011/85/EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. A vzhledem k tomu, že osud zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebyl během téměř dvouletého legislativního procesu do poslední chvíle jistý, nebylo vhodné do definitivního schválení obou jmenovaných zákonů dne 23. ledna 2017 návrh prováděcí vyhlášky k zákonu vypravit do legislativního procesu. Ministerstvo financí ČR má nicméně návrh prováděcí vyhlášky s účinností od 1. ledna 2018 připravený a do vnějšího připomínkového řízení bude odeslán během března 2017, včetně metodického pokynu nelegislativní povahy. Schválení návrhu prováděcí vyhlášky předpokládáme v červnu 2017.

První povinnost předávat měsíční údaje podle § 3 zákona tak vznikne do 15. února 2018 za leden 2018, čtvrtletní údaje podle § 4 zákona do 30. dubna 2018 za první čtvrtletí 2018 a roční údaje podle § 5 a § 6 zákona do 25. února 2019 za rok 2018.

Ministerstvo financi ČR zároveň informuje, že k 1. červenci 2017 by měl být spuštěn pilotní provoz, ve kterém bude možnost předávání předmětných údajů nezávazně vyzkoušet. Bližší informace budou poskytnuty na přelomu května a června 2017.

Doporučované

Nejčtenější