Novinky

Přechodné období novely rozpočtových pravidel

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Česká národní banka
  • Likvidita
  • Veřejný sektor
  • Legislativa
  • Souhrnný účet
  • Řízení likvidity

Ministerstvo financí uveřejňuje podrobnější metodické informace k plnění povinností vybraných majitelů účtů v přechodném období, které vyplývají s účinností od 10. května 2016 ze zákona č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Nejčtenější