Novinky

Ministr financí ocenil dvacet let práce Finančního analytického útvaru

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Veřejný sektor
  • Boj proti podvodům
  • Finanční analytický úřad

Ředitel Finančního analytického útvaru (FAÚ) Libor Kazda převzal z rukou ministra financí Andreje Babiše a jeho náměstkyně pro daně a cla Aleny Schillerové ocenění za práci útvaru u příležitosti výročí dvaceti let jeho fungování. FAÚ je finanční zpravodajskou jednotkou administrativního typu, jejímž hlavním posláním je boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zdrojem těchto výnosů může být rozmanitá trestná činnost, jako například korupce, daňové úniky, podvody či obchod s narkotiky.

„Chci panu Kazdovi poděkovat za perfektní práci, kterou jeho lidé dlouhodobě odvádějí. Za jeho vedení se podstatně zvýšila efektivita útvaru. Jen loni útvar zajistil 5,5 miliardy korun z trestné činnosti, což je více než za dva předcházející roky dohromady,“ pochválil činnost zaměstnanců útvaru Andrej Babiš.

„Pro úspěch naší práce je zásadní dobrá spolupráce s celníky, policisty a Finanční správou. V posledních letech se ještě zlepšila a zintenzivnila díky fungování Daňové kobry. Minimalizujeme tak riziko, že se trestnou činnost nepodaří zastavit z důvodu nedostatečně rychlého zásahu,“ vysvětluje ředitel útvaru Libor Kazda, který má rozsáhlé zkušenosti s bojem proti hospodářské kriminalitě díky dřívějšímu dlouholetému působení u protikorupční policie.

Praní špinavých peněz i financování terorismu se stále častěji odehrává na mezinárodní úrovni. Neméně důležitá je proto spolupráce a vzájemná výměna informací na mezinárodní úrovni. Finanční zpravodajské jednotky jako je FAÚ jsou celosvětově sdruženy v neformální pracovní skupině EGMONT, která má v současné době 151 členů. Členové si v rámci této skupiny vyměňují zásadní informace o podezřelých transakcích prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Současně je vytvořena i další decentralizovaná sofistikovaná síť FIU.NET pro finanční zpravodajské jednotky EU, která je v současné době spravována Europolem. V roce 2015 FAÚ obdržel informace od svých zahraničních partnerů ve 328 případech, sám naopak předal do zahraničí 183 zpravodajských informací.

 

Více informací o činnosti FAÚ naleznete zde a zde.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější