Novinky

Ministr financí jednal o hospodářské spolupráci se syrskou diplomatickou delegací

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Sýrie
  • Zahraničí mimo EU
  • Ministerstvo financí
  • Ministerstvo zahraničních věcí

Ministr financí Andrej Babiš se sešel k bilaterálnímu jednání s delegací ministerstva zahraničních věcí Syrské arabské republiky vedené 1. náměstkem ministra Fajsalem Mikdádem a náměstkem pro evropské záležitosti Aymanem Súsánem. Vedle ministra financí se schůzky zúčastnila jeho náměstkyně pro řízení sekce mezinárodních vztahů Lenka Jurošková a náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce Martin Tlapa.

Náměstek Dr. Mikdád na úvod jednání překvapil českou stranu svou plynulou znalostí českého jazyka, neboť na přelomu 80. a 90. let studoval v Praze a v roce 1992 na Univerzitě Karlově získal doktorát z Anglické literatury. V průběhu jednání hovořil především o současné situaci v Sýrii, aktuálně probíhajících rozhovorech v Ženevě a vyhlídkách na hospodářskou rekonstrukci Sýrie po ukončení ozbrojených konfliktů. Vyjádřil vděčnost syrské vlády za postoj České republiky k současné situaci v Sýrii.

Obě strany vyjádřily silný společný zájem na tom, aby se Česká republika prostřednictvím svých firem, exportérů a odborníků v blízké budoucnosti aktivně podílela na rekonstrukci a rozvoji syrské ekonomiky a průmyslu, která bude po ukončení konfliktů nutná. Za tímto účelem se syrská delegace v průběhu své několikadenní návštěvy České republiky dále sejde mj. s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem nebo zástupci Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy.

Doporučované

Nejčtenější