Novinky

Dopis Andreje Babiše Pavlu Bělobrádkovi

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance
  • Zdravotnictví
  • Zdravotnické prostředky

Dopis ministra financí Andreje Babiše místopředsedovi vlády Pavlu Bělobrádkovi ze dne 13. října 2016.

Vážený pane místopředsedo vlády,
dovoluji si tímto reagovat na Váš mediální výstup týkající se zdravotnictví v pořadu Události, komentáře ze dne 12. 10. 2016.

Na rozdíl od Vás se oblasti zdravotnictví intenzivně a systematicky věnuji poslední dva roky a má kritika je naprosto oprávněná. Ostatně byl jsem to já, kdo dlouhodobě kritizoval například hospodaření Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, a události posledních dní, kdy zde zasahuje právě kvůli nesrovnalostem v hospodaření Policie ČR, mi dávají za pravdu.

Stejně tak kritika nemocnic Pardubického kraje je zcela oprávněná a na místě. To, že nemocnice v Pardubickém kraji od 1. 1. 2015 fúzovaly do jednoho subjektu, který má nyní kumulovanou ztrátu „jen“ -15 milionů korun, není až tak relevantní. Relevantní je, co se dělo v době předchozí a na co měli vliv i Vaši zastupitelé. Zde si dovolím Vám ocitovat ze zprávy Pardubického kraje ze dne 27. 1. 2015, kterou prezentoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek z KDU-ČSL:

„Za posledních osm let investoval Pardubický kraj na dofinancování akutní péče ve formě vyrovnávacích plateb a zvýšení základního kapitálu celkem 1,4 miliardy korun. Přesto byly nedávno čtyři nemocnice z pěti v tak velké účetní ztrátě, že jim hrozila insolvence.“

Jinak řečeno, většina nemocnic Pardubického kraje byla fakticky před krachem a kraj do nich musel nalít 1,4 miliardy korun z peněz daňových poplatníků, aby je zachránil. Pak proběhla fúze a teď se všichni tváří, že je vše v pořádku. Není. Daňoví poplatníci zaplatili za péči dvakrát. Jednou z veřejného zdravotního pojištění a podruhé ze svých daní, tedy peněz kraje, které mohly být využity na opravu silnic či škol. Ostatně i v roce 2015, tedy po fúzi, přišla do společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. provozní dotace 31 milionů korun.

Stejně tak „skvěle“ hospodaří ve svých nemocnicích Královehradecký kraj. Na rozdíl od Vás jsem objel desítky nemocnic, včetně většiny právě v Královehradeckém kraji a hovořil jsem se zaměstnanci nemocnic, které patří do Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje. Nikde jsem neslyšel jedno pozitivní slovo. Naopak ze strany lékařů a sester zněla silná kritika právě tohoto holdingu, který spravuje kraj, upozorňující na netransparentní hospodaření a předražené nákupy. I tady navíc kraj masivně dotuje provoz nemocnic z peněz daňových poplatníků a tím fakticky vůbec nepodporuje to, aby se nemocnice chovaly hospodárně a efektivně. Řídí se spíše heslem „kdo vyrobí větší ztrátu, tomu nalejeme více peněz“. Kupříkladu taková nemocnice v Náchodě, kvůli které rovněž zasahovala nedávno Policie ČR na krajském úřadě, dostala od kraje tzv. vyrovnávací platbu, jinak řečeno provozní dotaci za rok 2012 ve výši 48 mil. Kč, za rok 2013 66 mil. Kč, za rok 2014 128 mil. Kč a za rok 2015 57 mil. Kč.

České zdravotnictví nezná pojmy, jako jsou hospodárnost, ekonomická efektivita či transparentnost. Až na světlé výjimky to platí i pro krajské zdravotnictví. Pokud se budete veřejně vyjadřovat ke zdravotnictví, doporučuji Vám, abyste si řádně nastudoval, o čem je řeč a podíval se i na mezinárodní studie a zprávy organizací, jako je OECD, WHO či Evropská komise. V opačném případě Vám doporučuji, abyste se raději věnoval svému portfoliu vědy a výzkumu.

S pozdravem
Andrej Babiš


Dokument ke stažení

Doporučované

Nejčtenější