Novinky

Vláda dnes schválila návrh rozpočtu na rok 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Státní rozpočet
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
  • Legislativní návrhy
  • Návrh zákona o státním rozpočtu
  • Legislativa
  • Hospodaření vládního sektoru

Vláda dnes na svém jednání schválila návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, který připravilo Ministerstvo financí. Východiskem pro zpracování byly vládou schválené předběžné příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů a jednání s jednotlivými představiteli správců kapitol. Ministerstvo financí vycházelo při zpracování návrhu rozpočtu z predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2018 zpracované Ministerstvem financí v červenci 2015.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2016 jsou navrženy v objemu 1 180,9 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2016 by měly dosáhnout 1 250,9 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2016 je navržen ve výši 70 mld. Kč. Pro rok 2017 ve výši 60 mld. Kč a pro rok 2018 ve výši 50 mld. Kč. Vláda na svém dnešním jednání schválila navýšení přídělu do FKSP v roce 2016 o 0,5 % na 1,5 %. V roce 2017 na konečnou úroveň 2 % a také schválila zvýšení platů státních zaměstnanců o 3 % již od listopadu 2015.

Návrh státního rozpočtu na rok 2016 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2017 a 2018 zabezpečují, aby podíl deficitu vládního sektoru na HDP byl v roce 2016 ve výši 1,2 %, v roce 2017 ve výši 0,8 % a v roce 2018 ve výši 0,6 % (v metodice ESA2010). Strukturální deficit vládního sektoru je 1,4 % HDP v roce 2016, v roce 2017 činí 1,1 % HDP a v roce 2018 činí 0,9 % HDP (v metodice ESA2010).

Doporučované

Nejčtenější